Giày chính hãng

Grid List

Showing 1–16 of 307 results

Adidas Ultraboost 20 W “Cloud White/Signal Pink” Nữ

Adidas Ultraboost 20 W “Cloud White/Signal Pink” Nữ
5.000.000 2.450.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

5.000.000 2.450.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 “USA”

Adidas Ultraboost 20 “USA”
5.000.000 2.450.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

5.000.000 2.450.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 W “Black/Bronze Boost” Nữ

Adidas Ultraboost 20 W “Black/Bronze Boost” Nữ
5.000.000 2.850.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

5.000.000 2.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 “Black Reflective/Bronze Boost”

Adidas Ultraboost 20 “Black Reflective/Bronze Boost”
5.000.000 2.850.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

5.000.000 2.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 2.0 Multicolor “Shock Yellow”

Adidas Ultraboost 2.0 Multicolor “Shock Yellow”
4.500.000 1.850.000

4.500.000 1.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 2.0 Multicolor “Shock Yellow”

Adidas Ultraboost 2.0 Multicolor “Shock Yellow”
4.500.000 1.850.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

4.500.000 1.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 “Core Black/Signal Coral”

Adidas Ultraboost 20 “Core Black/Signal Coral”
5.000.000 2.450.000

5.000.000 2.450.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 “Core Black/Signal Coral”

Adidas Ultraboost 20 “Core Black/Signal Coral”
5.000.000 2.450.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

5.000.000 2.450.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas SL20 Summer.RDY “Flash Light” Nữ

Adidas SL20 Summer.RDY “Flash Light” Nữ
3.200.000 1.250.000

3.200.000 1.250.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas SL20 Summer.RDY “Flash Light” Nữ

Adidas SL20 Summer.RDY “Flash Light” Nữ
3.200.000 1.250.000

Made in Vietnam

3.200.000 1.250.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 ISS US National Lab J “Core Black” Nữ

Adidas Ultraboost 20 ISS US National Lab J “Core Black” Nữ
5.000.000 1.850.000

5.000.000 1.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 ISS US National Lab J “Core Black” Nữ

Adidas Ultraboost 20 ISS US National Lab J “Core Black” Nữ
5.000.000 1.850.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

5.000.000 1.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas AlphaBounce Beyond 2.0 “Legend Ink/Active Red”

Adidas AlphaBounce Beyond 2.0 “Legend Ink/Active Red”
3.000.000 990.000

Adidas AlphaBounce Beyond 2.0 “Legend Ink/Active Red”

Adidas AlphaBounce Beyond 2.0 “Legend Ink/Active Red”
3.000.000 990.000

Made in Vietnam

Adidas Ultraboost 20 “Black Gold”

Adidas Ultraboost 20 “Black Gold”
5.000.000 2.450.000

5.000.000 2.450.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 20 “Black Gold”

Adidas Ultraboost 20 “Black Gold”
5.000.000 2.450.000

Made in Vietnam
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

5.000.000 2.450.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 2.0 “Asterisk”

Adidas Ultraboost 2.0 “Asterisk”
4.500.000 1.850.000

4.500.000 1.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Ultraboost 2.0 “Asterisk”

Adidas Ultraboost 2.0 “Asterisk”
4.500.000 1.850.000

Made in China
Chú ý: Đặt giày tối thiểu lên 1/2 size so với size thông thường bạn hay đi

4.500.000 1.850.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Rising StarxR1 “Core Black”

Adidas Rising StarxR1 “Core Black”
2.400.000 1.250.000

2.400.000 1.250.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Rising StarxR1 “Core Black”

Adidas Rising StarxR1 “Core Black”
2.400.000 1.250.000

Made in Vietnam

2.400.000 1.250.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Yung-1 “Scarlet/Chalk White”

Adidas Yung-1 “Scarlet/Chalk White”
3.000.000 1.350.000

3.000.000 1.350.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Yung-1 “Scarlet/Chalk White”

Adidas Yung-1 “Scarlet/Chalk White”
3.000.000 1.350.000

3.000.000 1.350.000Lựa chọn các tùy chọn

Adidas Stansmith J “Green” Nữ

Adidas Stansmith J “Green” Nữ
2.400.000 990.000

Adidas Stansmith J “Green” Nữ

Adidas Stansmith J “Green” Nữ
2.400.000 990.000
.
.
.
.